Lista postępowań PZP

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

BZP.271.103.2022 ,, Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta i Gminy Góra,, Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-19 2023-02-09 12:00 --
BZP.271.01.2023 Wykonanie I etapu robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,, Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota,, Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-27 2023-02-14 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa