Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 120  pokazuj  pozycji

BZP.271.100.2022 ,, Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Góra,, Gmina Góra Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-24 2022-12-05 12:00 2022-12-22
BZP.271.96.2022 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Aktywna strefa wypoczynkowo-rekreacyjna wsi Borszyn Wielki i Wierzowice Wielkie” Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-26 2022-11-10 12:00 2022-12-22
BZP.271.94.2022 ,, Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-20 2022-10-28 10:00 --
BZP.271.85.1.2022 ,, Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż,, Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-06 2022-10-17 12:00 --
BZP.271.91.2022 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce” Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-04 2022-10-20 10:00 2022-12-02
BZP.271.92.2022 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Aktywna strefa wypoczynkowo- rekreacyjna wsi Borszyn Wielki i Wierzowice Wielkie”. Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-03 2022-10-18 10:00 2022-12-02
BZP.271.87.2022 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w sezonie zimowym 2022/2023 Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-29 2022-10-07 12:00 2022-12-01
BZP.271.86.2022 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn.: ,,Budowa oświetlenia drogowego w m. Góra – ul. Dworcowa” oraz ,,Budowa oświetlenia drogowego w m. Sławęcice” Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-26 2022-10-11 14:00 2022-12-01
BZP.271.85.2022 ,,Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w roku 2022” Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-19 2022-10-05 12:00 2022-11-29
BZP.271.82.2022 ,, Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Aktywna strefa wypoczynkowo- rekreacyjna wsi Borszyn Wielki i Wierzowice Wielkie,, Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-01 2022-09-19 12:00 2022-12-01
BZP.271.80.2022 ,, Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa placu zabaw dla dorosłych w m. Góra w związku z tworzeniem miejsc alternatywnego spędzania czasu dla osób z rodzin z uzależnieniami,, Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-29 2022-09-13 12:00 2022-09-27
BZP.271.78.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w m. Chróścina” Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-22 2022-08-30 12:00 2022-09-13
BZP.271.79.2022 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno – wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont podłóg” Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-11 2022-08-26 12:00 2022-09-09
BZP.271.76.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: ,,Budowa drogi Sławęcice – Glinka” ,, Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka” Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-05 2022-08-17 12:00 2022-08-31
BZP.271.75.2022 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce” Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-02 2022-08-22 12:00 2022-09-06
BZP.271.74.2022 ,,Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki” Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-28 2022-08-08 12:00 2022-09-12
BZP.271.73.2022 ,, Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno – wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont podłóg,, Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-22 2022-08-09 12:00 2022-09-08
BZP.271.68.2022 ,, Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki,, Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-15 2022-07-25 12:00 2022-09-12
BZP.271.69.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: ,,Budowa drogi Sławęcice – Glinka” ,, Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka” Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-12 2022-07-20 12:00 2022-09-08
BZP.271.67.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Dworcowa w m. Góra” Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-06 2022-07-15 12:00 2022-08-30
BZP.271.65.2022 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce” Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-06 2022-07-21 12:00 2022-08-31
BZP.271.64.2022 ,, Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023,, Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-05 2022-07-18 12:00 2022-09-08
BZP.271.63.2022 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno – wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont podłóg” Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-29 2022-07-14 12:00 2022-07-22
BZP.271. 59.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: ,,Przebudowa drogi w m. Kłoda Górowska” oraz ,,Przebudowa drogi brukowej w m. Kłoda Górowska Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-28 2022-07-08 12:00 2022-09-08
BZP.271.62.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa chodnika w m. Stara Góra” Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-28 2022-07-06 12:00 2022-09-08

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa