Lista postępowań PZP

Pozycje 1-9 z 9  pokazuj  pozycji

BZP 271.101.2022 ,, Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż,, Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-25 2022-12-06 12:00 --
BZP.271.98.2022 ,, Bankowa obsługa budżetu Gminy Góra, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w latach 2023-2026,,. Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-16 2022-12-01 14:00 --
BZP.271.95.2022 ,, Modernizacja infrastruktury IT w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze i Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze,, Gmina Góra Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-04 2022-12-01 12:00 --
BZP.271.84.2022 ,, Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. ,, Przebudowa drogi i budowa chodnika w m. Bronów,, Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-17 2022-10-28 12:00 --
BZP.271.90.2022 ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Góra,, Gmina Góra Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-14 2022-11-14 12:00 --
BZP.271.93.2022 Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa chodnika Góra - Stara Góra w pasie drogi wojewódzkiej nr 323 – odcinek od km 23+850 do km 24+120 (skrzyżowanie w Starej Górze)” Gmina Góra Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-07 2022-10-25 12:00 --
BZP.271.89.2022 ,, Dostawy energii elektrycznej,, Gmina Góra Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-03 2022-10-31 12:00 --
BZP.271.88.2022 ,, Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego p.n. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR,, Gmina Góra Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-28 2022-10-25 14:00 --
BZP.271.71.2022 ,, Modernizacja infrastruktury IT w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze i Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze,, Gmina Góra Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-29 2022-08-29 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa